سبد خرید
اصطلاحات معمول در چاپ کتاب

اصطلاحات معمول در چاپ کتاب

اصطلاحات معمول در چاپ کتابقطع کتاب:اصطلاحی است که ‌بیانگر ابعاد کتاب است. برای مثال بجای ‌کتاب ۱۷ در ۲۴ میگویند وزیری. بعبارت دیگر قطع وزیری کتابی است که ‌معمولا عرض آن ۱۷ و ارتفاع ‌آن ۲۴ سانتیمتر است. عطف:به لبه عمودی کتاب‌ که ‌اوراق کتاب بآن چسب خورده‌اند عطف میگویند. وزن جلد و کاغذ:وقتی‌گفته‌ می‌شود […]