سبد خرید
آشنائی با قطع کتب و اصطلاحات آن

آشنائی با قطع کتب و اصطلاحات آن

آشنائی با قطع کتب و اصطلاحات آن : قطع وزیری کتب چاپ شده در قطع وزیری معمولا در ابعاد 17 در 24 سانتیمتر و 16.5 در 23.5 سانتیمتر صحافی می شوند. فایل این کتاب در ابعاد B5 تعریف شود. قطع رقعیاستاندارد کتب چاپ شده در قطع رقعی استاندارد معمولا در ابعاد 14.5 در 21.5 سانتیمتر […]

اصطلاحات معمول در چاپ کتاب

اصطلاحات معمول در چاپ کتاب

اصطلاحات معمول در چاپ کتابقطع کتاب:اصطلاحی است که ‌بیانگر ابعاد کتاب است. برای مثال بجای ‌کتاب ۱۷ در ۲۴ میگویند وزیری. بعبارت دیگر قطع وزیری کتابی است که ‌معمولا عرض آن ۱۷ و ارتفاع ‌آن ۲۴ سانتیمتر است. عطف:به لبه عمودی کتاب‌ که ‌اوراق کتاب بآن چسب خورده‌اند عطف میگویند. وزن جلد و کاغذ:وقتی‌گفته‌ می‌شود […]